Projektas „Regio Invest LT+”

                                                

2018-06-01

UAB „Karbonas“ vykdo projektą pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Regio Invest LT+“

UAB „Karbonas“ įgyvendina projektą „UAB „Karbonas“ gamybinės veiklos plėtra, didinant įmonės darbo našumą ir kuriant naujas darbo vietas“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-01-0093.

Šiam projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“ bendrovei suteikta iki 923 814,45 Eur ES struktūrinių fondų paramos lėšų.

UAB „Karbonas“ – SVV įmonė, vienintelė Lietuvoje teikianti visų rūšių metalo pjovimo paslaugas (pjovimas lazeriu, vandeniu, plazma ir dujomis) verslui. Įmonė nuolat investuoja į metalo apdirbimo gamybinių technologijų modernizavimą ir plėtrą, teikia platų spektrą kitų metalo apdirbimo paslaugų bei gamina nestandartinę įrangą ir komplektuojančias dalis pagal užsakovų pateikiamus techninius reikalavimus. Siekdama kelti darbo našumą, didinti teikiamų metalo apdirbimo paslaugų kokybę bei plėsti teikiamų paslaugų spektrą, UAB „Karbonas“ Garliavos m. pastatys naują gamybinį cechą ir įsigys modernią, aukšto našumo metalo apdirbimo įrangą.

Projekto tikslas – UAB „Karbonas“ gamybinės veiklos modernizavimas ir plėtra, didinant darbo našumą ir kuriant naujas darbo vietas. Įgyvendinus projektą UAB „Karbonas“ bus sukurta 21 nauja ilgalaikės darbo vieta.

 

Daugiau informacijos: www.esinvesticijos.lt